• مبینک|سامانه جامع رویدادهای علمی
  • مبینک|سامانه جامع رویدادهای علمی

کلینیک های مرکز سلول درمانی رویان

 
 
    

 

بیماریهایی كه زوال و تخریب بافتی در بدن را به دنبال دارند یك معضل اساسی در سلامت انسان ها به شمار میروند و یافتن منبع دائمی بافتی، برای استفاده در درمان این گونه بیماریها یكی از بزرگترین مشغولیات ذهنی محققان علوم پزشكی بوده است. در سال‌های گذشته، دانشمندان خواص سلول‌های ویژه‌ای تحت عنوان سلول‌های بنیادی را توصیف كردند كه میتوان از آنها در درمان چنین بیماریهایی سود جست. هرچند كه شناخت این سلول‌ها به سال‌ها قبل باز میگردد ولی آنچه كه در حال حاضر اهمیت خاصی به این سلول‌ها داده است، گرایش عمومی به استفاده از آنها در درمان بسیاری از بیماریهایی است كه تخریب بافتی را به همراه دارند.

سلول درمانی و بافت درمانی در طیف وسیعی از بیماریها مورد استفاده است كه از آن جمله میتوان به پیوند اعضا، بیماریهای پوستی، غضروفی، خودایمنی، عصبی، سرطان‌ها و بیماریهای قلبی اشاره كرد. كاربرد این سلول‌ها انقلابی در درمان (سلول درمانی) و پزشكی (پزشكی ترمیمی) ایجاد كرده است.

پژوهشگاه رویان نیز در راستای افزایش سطح سلامت جامعه با استفاده از علوم جدید، اقدام به ایجاد مرکزی تحت عنوان مرکز سلول درمانی نموده است تا این مهم با هدف انجام تحقیقات بالینی در استفاده از سلول‌های بنیادی در درمان بیماریهای صعب‌العلاج، به توسعه آن در سطح عمومی نیز كمك نماید.